Spolning & Filmning

Spolning av ledningar

Våra spolbilar utför filmning, spolning, slamsugning och rotskärning. Spolbilarna är utrustade med hetvattenspanna och dubbelpumpar med kapacitet för högtrycksspolning upp till 450 bar.

Hetvattenspannan möjliggör spolning med varmvatten, vilket är ett måste när frusna ledningar behöver tinas eller när ledningarna behöver spolas rena från fettavlagringar.

Om det växt in rötter i husets ledningar och orsakat problem, kontakta oss så skär vi rent i ledningarna från rötter.

För att öka livslängden och förebygga akuta problem rekommenderar vi att underhållsspola husets ledningar.

Filmning av ledningar

Våra filmbussar är komplett utrustad med profilmätning, lasermätning, satelitinspektion och olika typer av inspektionskameror för att kunna anpassas till olika dimensioner och filma ledningar från 50 mm upp till 1,5 m i diameter.

Med Satellitinspektion kan en servisledning filmas från grenröret på huvudledningen in mot fastigheten. Det innebär att det går att inspektera servisledningen utan att komma åt den vid fastigheten.  Lasermätning gör det möjligt att mäta i ledningen, t.ex. hur bred en spricka är eller hur stort ett föremål är som ligger i ledningen. Genom Profilmätning mäter man ledningsprofilen i höjdled och resultatet redovisas som en profil inritad i rätt höjd. Efter önskemål dokumenterar vi det filmade materialet.

För mer information kontakta Mikael på 054-771 63 02 eller 054-56 88 16.

Användningsområde för filmning

+1000

Genomförda projekt

40

Verksamma år

Kontakta oss idag.
Vi hjälper er med ert projekt!

Bildgalleri Spolning
Bildgalleri Filmning

Kontaktformulär

Vill du veta mer om vilka fördelar relining har i jämförelse med exempelvis stambyte? Eller önskar du kontakt angående spolning eller filmning? Välkommen att höra av dig till oss.

Kontaktinformation


Rörinspektion i Karlstad AB
Rådalsvägen 1,
653 50 Karlstad


Växel: 054-56 88 16
Ekonomi: 054-77 16 304
info@ror-inspektion.se


Mån – Fre 07.00 – 16:00

Jour dygnet runt! 054-56 88 16