Relining

Renovering med relining

Relining är en metod som ger färre störningar vid renovering av ledningar i jämförelse med de omfattande störningar som kan uppstå vid ett traditionellt ledningsbyte. Metoden vi använder oss av innebär att de befintliga ledningarna inte behöver bytas utan en ny ledning skapas i den befintliga ledningen.

Relining går till så att ett foder ”strumpan” som kan vara från 50mm och uppåt mättas med epoxy och vrängs sedan in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft och härdar sedan under tryck. Därefter öppnas eventuella anslutande grenledningar med någon av våra fräsar.

Fodret ”strumpan” finns i olika dimensioner och tjocklekar vilket innebär att det går att anpassa tjockleken på den nya ledningen efter det specifika förhållandet. På så sätt skapas en ny självbärande ledning inuti den befintliga ledningen.

Metoden är särskilt uppskattad och kostnadseffektiv när ledningar skadats i t.ex. nykaklade badrum eller under klinkergolv.

Relining istället för stambyte

+1000

Genomförda projekt

40

Verksamma år

Kontakta oss idag.
Vi hjälper er med ert projekt!

Vår process
- från start till avslutat projekt

Besök
på plats
Förstudie där arbetets omfattning samt tillgänglighet konstateras

Steg 01

Offert
på fast pris

Offert baserat på ritning, filmer och förstudier

Steg 02

Planeringsmöte
inför arbete

Genomgång inför arbete med arbetsledare samt ledande tekniker

Steg 03

Möte efter
avslutat arbete

Feedback, protokoll och upplevelse

Steg 04

Auktoriserad Sacpipe installatör

Under 2018 tog vi samarbetet med vår leverantör av reliningsmaterial ett steg längre och blivit auktoriserade installatörer av Sacpipe Connection Systems.
Det innebär att vi tillsammans med Sacpro AB säkrar installerade produkter med kunden i fokus.

Information från Sacpro:
Brawoliner är ett flexibelt sömlöst foder. Det är marknadens enda polyesterfoder som är rundstickat och har en polyuretan-coating. Det gör att den klarar stora dimensionsförändringar och 90° böjar. Rören får en förutbestämd godstjocklek i hela rörsystemet.

Fodermaterialet i det härdade röret blir mycket kraftfullt och har egenskaper motsvarande ett konventionellt industriellt tillverkat avloppsrör. Produkterna är väl beprövade med fokus på kvalitet i varje detalj.

Epoxi som ingår i Sacpipe Connection System kommer från Brawoliner som är världsledande tillverkare. Det finns fyra olika sorter, beroende på vilken arbetstid och härdtid installatören önskar, samt om det nya röret kommer utsättas för hög värme eller inte. Epoxin är speciellt utvecklad för avlopprör i mark och i byggnader och avger inga miljöfarliga ämnen i fullhärdat tillstånd.

Video om Sacpipe Connection System
Bildgalleri Relining med Sacpipe Connections system
Marknadens bästa metod

Relining med sacpipe
connection system

Relining med Sacpipe Connection System återställer stammens funktion nästan oavsett hur dåligt skick rören är i. Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, skarvförskjutningar eller till och med saknas bitar av ledningen.

Få ett nytt självbärande rörsystem

Skarvfritt, tätt och korrosionsskyddat ​

En snabb och nästan ljudlös metod​

En kort
renoveringstid​

Kontaktformulär

Vill du veta mer om vilka fördelar relining har i jämförelse med exempelvis stambyte? Eller önskar du kontakt angående spolning eller filmning? Välkommen att höra av dig till oss.

Kontaktinformation


Rörinspektion i Karlstad AB
Rådalsvägen 1,
653 50 Karlstad


Växel: 054-56 88 16
Ekonomi: 054-77 16 304
info@ror-inspektion.se


Mån – Fre 07.00 – 16:00

Jour dygnet runt 054-56 88 16