Relining/Renovering

Relining är en metod som ger färre störningar vid renovering av ledningar i jämförelse med de omfattande störningar som kan uppstå vid ett traditionellt ledningsbyte. Metoden vi använder oss av innebär att de befintliga ledningarna inte behöver bytas utan en ny ledning skapas i den befintliga ledningen.

Relining går till så att ett foder ”strumpan” som kan vara från 50mm och uppåt mättas med epoxy och vrängs sedan in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft och härdar sedan under tryck. Därefter öppnas eventuella anslutande grenledningar med någon av våra fräsar.

Fodret ”strumpan” finns i olika dimensioner och tjocklekar vilket innebär att det går att anpassa tjockleken på den nya ledningen efter det specifika förhållandet. På så sätt skapas en ny självbärande ledning inuti den befintliga ledningen.

Metoden är särskilt uppskattad och kostnadseffektiv när ledningar skadats i  t.ex. nykaklade badrum eller under klinkergolv.

NYHET
Under 2018 har vi tagit samarbetet med vår leverantör av reliningsmaterial ett steg längre och blivit auktoriserade installatörer av Sacpipe Connection Systems
Det innebär att vi tillsammans med Sacpro AB säkrar installerade produkter med kunden i fokus.

Information från Sacpro:
Brawoliner är ett flexibelt sömlöst foder. Det är marknadens enda polyesterfoder som är rundstickat och har en polyuretan-coating. Det gör att den klarar stora dimensionsförändringar och 90° böjar. Rören får en förutbestämd godstjocklek i hela rörsystemet.

Fodermaterialet i det härdade röret blir mycket kraftfullt och har egenskaper motsvarande ett konventionellt industriellt tillverkat avloppsrör. Produkterna är väl beprövade med fokus på kvalitet i varje detalj.
Epoxi som ingår i Sacpipe Connection System kommer från Brawoliner som är världsledande tillverkare. Det finns fyra olika sorter, beroende på vilken arbetstid och härdtid installatören önskar, samt om det nya röret kommer utsättas för hög värme eller inte. Epoxin är speciellt utvecklad för avlopprör i mark och i byggnader och avger inga miljöfarliga ämnen i fullhärdat tillstånd.  

För relining eller frågor kring det, kontakta:

Ulf        054-771 63 01 

Johan  054-771 63 03


Illustration