Rörspolning

Har du spolat rören på länge?

Att underhållsspola rören i fastigheten rekommenderas vart 5-e år och detta primärt för att undvika att det blir stopp i er fastighet.

Faktorer som påverkar hur lång tid man behöver mellan underhållsspolningarna kan exempelvis bero på de boendes vanor.

Spolas det ner mycket fett och oljor så kan detta bidra till att det blir stopp snabbare.
Det kan även bero på ledningarnas längd och uppbyggnad hur lätt saker fastnar i ledningarna.

I golvbrunnar är det vanligt att hår och hudavlagringar fastnar.

Det är även viktigt att själv rensa sin golvbrunn emellanåt för att undvika att det blir stopp.