Integritetspolicy

Innehåll

 1. Rörinspektion i Karlstad AB är personuppgiftsansvarig
 2. Vilka typer av information samlar vi in?
 3. Information från andra källor
 4. Hur använder vi informationen?
 5. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
 6. Hur länge sparas uppgifterna?
 7. Vem kan ta del av uppgifterna?
 8. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part
 9. Var förvaras uppgifterna?
 10. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
 11. Kontaktuppgifter till Rörinspektion i Karlstad AB

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom den noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi på Rörinspektion i Karlstad AB hanterar och skyddar din data inom ramen för GDPR.

 1. Rörinspektion i Karlstad AB är personuppgiftsansvarig

Rörinspektion i Karlstad AB är mycket glada att du valt att kontakta oss och använda våra tjänster, i och med det är vi också personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 1. Uppgifter vi samlar in

När du registrerar dig via ett formulär eller besöker vår hemsida kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

 1. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation, information om tidigare arbetsplatser eller arbetstitel.

Är du kund till oss kan vi komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare kontaktinformation som du på annat sätt har registrerat.

 1. Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

Därför ber vi om dina kontaktuppgifter:

 1. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften som är angina ovan samtycker du till att:

 1. Så länge sparas uppgifterna

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi datan.

Har du en aktiv dialog med oss sparas dina uppgifter i 24 månader från den senaste interaktionen; därefter gallrar vi den data vi har registrerat om dig. En aktiv dialog definieras som att du under de senaste 24 månaderna har interagerat med Rörinspektion i Karlstad AB eller representanter från Rörinspektion i Karlstad AB via telefon, genom att besvara e-post, ladda ner material på webbplatsen eller registrera dig via ett formulär.

Har du samtyckt till behandling av dina personuppgifter i samband med att du tackat ja till regelbundna mejlutskick fortsätter vi behandling av dina personuppgifter till det att du avslutar din prenumeration. Därefter lagrar vi dina personuppgifter i 24 månader innan vi gallrar datan.

I fallet att du är anställd på ett företag som är kund till oss behandlar vi din data inom ramen för kundvård. För aktiva kundrelationer behandlar vi din data till dess att (1) du avslutat din anställning på företaget, eller att (2) företaget inte längre har en aktiv kundrelation med oss. När en kundrelation avslutats går vår lagring och behandling av dina uppgifter över till samma villkor som beskrivet i de två föregående styckena. Avslutar du din anställning på företaget ansvarar du själv för att meddela oss på angivna kontaktuppgifter så att vi kan gallra dina uppgifter.

 1. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget alternativt den kund som hyrt produkten du använder.

 1. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående sälj- eller kunddialog mellan dig, oss och någon av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig i form av:

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av personuppgifter som angivet ovan samt eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar.

 1. Förvaring av uppgifterna

Uppgifterna kan komma att förvaras åt Rörinspektion i Karlstad AB:s räkning i en eller flera av följande:

 1. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering skickar du en förfrågan till info@ror-inspektion.se

 1. Kontaktuppgifter till Rörinspektion i Karlstad AB

Rörinspektion i Karlstad AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Rörinspektion i Karlstad AB
Rådalsvägen 1, 653 50 Karlstad
Tel: 054-56 88 16
Organisationsnummer: 556229-5617

E-postadress: info@ror-inspektion.se