Västgötagatan, Kristinehamn

Vi fortsätter att arbeta med och åt Kristinehamnsbostäder.
Denna gången är det två hus på Västgötagatan där vi relinar samtliga spillvattenledningar under plattan.

Illustration