Spolning

Våra spolbilar utför filmning, spolning, slamsugning och rotskärning. Spolbilarna är utrustade med hetvattenspanna och dubbelpumpar med kapacitet för högtrycksspolning upp till 450 bar.

Hetvattenspannan möjliggör spolning med varmvatten, vilket är ett måste när frusna ledningar behöver tinas eller när ledningarna behöver spolas rena från fettavlagringar.

Om det växt in rötter i husets ledningar och orsakat problem, kontakta oss så skär vi rent i ledningarna från rötter.

För att öka livslängden och förebygga akuta problem rekommenderar vi att underhållsspola husets ledningar.

För mer information kontakta Mikael på 054-771 63 02.

Illustration