Projekt Rud tillsammans med SKANSKA & KBAB

Efter ett femårssamarbete börjar projekt Rud närma sig sitt slut. Rörinspektion har tillsammans med SKANSKA och KBAB renoverat lägenheter på bostadsområdet Rud. Rörinspektion har renoverat ledningarna i fastigheterna vilket innebär att man gjort nya ledningar inuti de befintliga ledningarna samt tillhörande förgreningar.

Att relining utfördes har inneburit underlättande för de övriga aktörerna på plats och medfört minimal inverkan på väggar och övrig inredning. Rörinspektion tackar sina samarbetspartners för ett väl genomfört projekt.

Tillbaka till projekt

Illustration