Nytorgsgatan, Hallsberg

Hallsbergs bostadsstiftelse rotrenoverar ett helt kvarter!
Då är det väldigt bra med helhetstänk, så därför är vi där och infodrar samtliga ledningar under platta.
Gamla, otroligt slitna rör blir som nya med våra produkter från Sacpipe connection system.

Illustration