Markbacken, Örebro

Relining av  huvudledningar på Lertagsgatan.

Illustration