Filmning

Våra filmbussar är komplett utrustad med profilmätning, lasermätning, satelitinspektion och olika typer av inspektionskameror för att kunna anpassas till olika dimensioner och filma ledningar från 50 mm upp till 1,5 m i diameter.

Med Satellitinspektion kan en servisledning filmas från grenröret på huvudledningen in mot fastigheten. Det innebär att det går att inspektera servisledningen utan att komma åt den vid fastigheten.  Lasermätning gör det möjligt att mäta i ledningen, t.ex. hur bred en spricka är eller hur stort ett föremål är som ligger i ledningen. Genom Profilmätning mäter man ledningsprofilen i höjdled och resultatet redovisas som en profil inritad i rätt höjd.
Efter önskemål dokumenterar vi det filmade materialet.

För mer information kontakta Mikael på 054-771 63 02 eller 054-56 88 16.

Bilder

Illustration