BRF Lunna

Ett lyckat samarbete fortsätter även 2018. Ledningar under platta relinas i ännu ett av föreningens hus! 

Illustration