Bostadsrättsföreningen Igelkotten

Hos bostadsrättsföreningen Igelkotten har Rörinspektion genomfört relining i lägenhetsstammarna utan att någon behövt flytta ur sin lägenhet. Vår erfarenhet och föreningens välvilja har varit två huvudanledningar till ett väl genomfört projekt, där nu föreningen har fått sina stammar renoverade tack vare Rörinspektions välbeprövade teknik.

Tekniken bygger på att man med hjälp av tryckluft för in en mjuk ”strumpa” in i det befintliga röret, sedan härdar strumpan till ett nytt rör i de befintliga rören. Med minimal inverkan på boendet och fastigheten har man nu renoverat hela husets stammar till nyskick.

Tillbaka till projekt

Illustration