Relining/Renovering

Relining är en metod som ger färre störningar vid renovering av ledningar i jämförelse med de omfattande störningar som kan uppstå vid ett traditionellt ledningsbyte. Metoden vi använder oss av innebär att de befintliga ledningarna inte behöver bytas utan en ny ledning skapas i den befintliga ledningen.

Relining går till så att ett foder ”strumpan” mättas med epoxy och vrängs sedan in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft och härdar sedan under tryck. Därefter öppnas eventuella anslutande grenledningar med någon av våra fräsar.
De vanligaste dimensionerna vi arbetar med sträcker sig från 50 mm till 225 mm.

Fodret ”strumpan” finns i olika dimensioner och tjocklekar vilket innebär att det går att anpassa tjockleken på den nya ledningen efter det specifika förhållandet. På så sätt skapas en ny självbärande ledning inuti den befintliga ledningen.

Metoden är användbar och kostnadseffektiv när ledningar skadats i  t.ex. nykaklade badrum eller under klinkergolv.

För mer information kontakta:

Ulf        054-771 63 01 

Johan  054-771 63 03

 

Illustration