Ett litet axplock av våra projekt.

BRF Soliden (9/27/2018)

Nu är vi inne på de 2 sista husen hos denna förening. Samtliga bottenledningar är nu snart renoverade!

BRF Lunna (9/4/2018)

Ett lyckat samarbete fortsätter även 2018. Ledningar under platta relinas i ännu ett av föreningens hus! 

Vårdcentralen Gripen (9/4/2018)

Samtliga avloppsledningar renoveras under 2018 inom vårdcentralen Gripen.

Järnvägsgatan, Örebro (7/26/2017)

Ledningar under platta relinades 2017.

Skrantabacken, Karlskoga (7/26/2017)

Samtliga avlopp relinades under 2017.

Brobyggaren, Karlstad (7/26/2017)

Relining av stammar och bottenledningar.

Markbacken, Örebro (7/26/2017)

Relining av  huvudledningar på Lertagsgatan.

Rosenbadshemmet (7/26/2017)

Under 2017 och 2018 kommer hela fastigheten att få ett nytt avloppssystem.

Säffle närvård (9/28/2016)

Relining av samtliga avlopp i ena flygeln under 2016

BRF Lången, Karlskoga (1/7/2016)

Vi har under hösten och vintern 2015/16 renoverat samtliga ledningar under platta i föreningen. Projektet sträcker sig över ca 4 månader och nästan 350 meter ledning som relinats. 
(more…)