Ett litet axplock av våra projekt.

Järnvägsgatan, Örebro (7/26/2017)

Ledningar under platta relinades 2017.

Skrantabacken, Karlskoga (7/26/2017)

Samtliga avlopp relinades under 2017.

Brobyggaren, Karlstad (7/26/2017)

Relining av stammar och bottenledningar.

Markbacken, Örebro (7/26/2017)

Relining av  huvudledningar på Lertagsgatan.

Rosenbadshemmet (7/26/2017)

Under 2017 och 2018 kommer hela fastigheten att få ett nytt avloppssystem.

Säffle närvård (9/28/2016)

Relining av samtliga avlopp i ena flygeln under 2016

BRF Lången, Karlskoga (1/7/2016)

Vi har under hösten och vintern 2015/16 renoverat samtliga ledningar under platta i föreningen. Projektet sträcker sig över ca 4 månader och nästan 350 meter ledning som relinats. 
(more…)

Willhem-lyftet (6/22/2015)

Vi arbetar tillsammans med Willhem och deras renovering av lägenheter i Karlstad. Samtliga avlopp i dessa lägenheter blir på några få dagar relinade med våra flexibla foder. (more…)

Bostadsrättsföreningen Igelkotten (5/21/2015)

Hos bostadsrättsföreningen Igelkotten har Rörinspektion genomfört relining i lägenhetsstammarna utan att någon behövt flytta ur sin lägenhet. Vår erfarenhet och föreningens välvilja har varit två huvudanledningar till ett väl genomfört projekt, där nu föreningen har fått sina stammar renoverade tack vare Rörinspektions välbeprövade teknik. (more…)

Projekt Rud tillsammans med SKANSKA & KBAB (5/21/2015)

Efter ett femårssamarbete börjar projekt Rud närma sig sitt slut. Rörinspektion har tillsammans med SKANSKA och KBAB renoverat lägenheter på bostadsområdet Rud. Rörinspektion har renoverat ledningarna i fastigheterna vilket innebär att man gjort nya ledningar inuti de befintliga ledningarna samt tillhörande förgreningar. (more…)